LT | EN
apie

Istorija

Vilniaus Dailės Akademijos Telšių dailės fakulteto užuomazgų reikia ieškoti maždaug apie 1926 metus.

1926 metais Lietuvos Švietimo ministerija, jausdama įvairių specialistų trūkumą, į Čekijos specialias mokyklas mokytis pasiuntė 14 žmonių – būsimų dėstytojų. 1927 m. Telšių miesto burmistras paduoda prašymą miesto komendantui, kad leistų įsteigti Telšiuose amatų mokyklą. Po ilgų susirašinėjimų ir pareiškimų Švietimo ministerijos II Departamento direktorius raštu praneša, kad nuo 1931 m. rugpjūčio 1 dienos Telšių mieste steigiama medžio apdirbimo valdžios vidurinė amatų mokykla.

1939 m. vokiečiams užgrobus Klaipėdą, ten buvusi specialioji mokykla prijungiama prie Telšių amatų mokyklos. Tokiu būdu atsirado metalo, siuvimo, mūrininkų ir krosnininkų skyriai.

1948 m. Meno reikalų valdybos viršininko įsakymu Dailiųjų amatų mokykla reformuota į Telšių taikomosios dailės vidurinę mokyklą su meninio medžio, meninio metalo, meninės keramikos, meninės tekstilės specialybėmis.

Nuo 1959 m. rugsėjo l d. mokykla pradėta vadinti Telšių taikomosios dailės technikumu. 1969 m. keramikos specialybė perkelta į Kauną, o vietoje tekstilės įvesta trikotažo specialybė. 1973 m. atsiranda naujos specialybės: pramonės gaminių meninis konstravimas, meninis akmens apdirbimas.

Nuo 1989 m. rugsėjo 1 d. technikumas pavadinamas Telšių aukštesniąja taikomosios dailės mokykla. 1991m. prijungus kultūros mokyklą, Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje suformuojami du skyriai – dailės ir pedagogikos.

1998 m. rugpjūčio 1d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ministras K. Platelis parašo įsakymą dėl TATDM dailės skyriaus reorganizavimo į Vilniaus dailės akademijos Taikomosios dailės skyrių. Pradedamas priėmimas į tris bakalauro studijų programas: kostiumo dizaino (trikotažo ir rūbų dizainas), skulptūros (taikomoji skulptūra), dizaino (gaminio dizainas, baldų dizainas ir restauravimas, juvelyrika ir kalvystė).

2002 m. buvo išleista pirmoji dailės bakalaurų laida.

2003 m. VDA Telšių dailės skyrius tapo VDA Telšių dailės fakultetu.

2006 m. VDA Telšių dailės fakultetas atšventė 75 metų jubiliejų.
Plačiau...
© 2009 Telšių Fakultetas
Muziejaus g. 29, Telšiai